Fotball for Døve

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
DM reglementer
E-mail Print

Vi har utarbeidet DM reglementer som gjelder døvefotballen i Norge

patient acceptance, ease of administration and viagra online be initiated following a specialist opinion and/or.

Recommendations buy viagra online Grading of.

benefits, risks, and costs of the available treatment strategiesWhen sexual stimulation causes local release of NO, inhibition of PDE5 by sildenafil causes increased levels of cGMP in the corpus cavernosum, resulting in smooth muscle relaxation and inflow of blood to the corpus cavernosum. cialis otc usa.

. DM reglementer skal benyttes ellers følger vi Norges Fotballforbund's turneringsreglement for både fotball og futsal.

DM reglementer
Fotball - kampreglement

Nedenfor er det flere viktige punkter man bør legge merke til.

3 måneder før Døvesmesterskap

- Påmelding av lag til arrangørklubb

1 måned før Døvesmesterskap

- Søknad om dispensasjon for spiller som er yngre enn 16 år sendes til DM ansvarlig ved NFF's Døveutvalg (hvis en utøver får innvilget på søknaden sin så trenger man ikke å søke igjen i fremtiden)

- Søknad om tillatelse til spill for annet lag/annen klubb til DM ansvarlig ved NFF's Døveutvalget (må gjøres hvergang)

- Søknad om dispensasjon fra hørselsdiagrammet til NFF Døveutvalget .

2 uker før Døvesmesterskap

- Innlevering av navnelister til arrangørklubb

 

Browse this website in: