Fotball for Døve

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ISCD hørselskrav
E-mail Print

ISCD hørselskrav

Hørselsgrense for deltakelse i døveidrett:

ICSD (Døveidrettens internasjonale forbund), har fastsatt en grense for hørselstap til 55 db på det beste øret, når det gjelder rett til deltakelse i nasjonal og internasjonal idrett blant døve (deltakelse i Døvesmesterskap og Nordisk er unntatt bestemmelsene). Videre er det ikke tillatt å bruke høreapparat under selve konkurransen .

Alle landslagsutøvere må dokumentere graden av sitt hørselstap på et standardisert audiogram for ICSD. Ellers blir det ikke gitt start-tillatelse.

Utfylling av audiogram skjema:

Last ned ICSDs audiogram reglement, audiogram og veiledning for ISCDs audiogram.

Audiogrammet printer du ut, og bestiller Online roulette er basert pa tilfeldigheter – ferdig med det. time hos hørselssentralen. Altså der hvor du tidligere har vært til undersøkelse i forbindelse med nytt høreapparat, o.l. Hvis hørselssentralen fremdeles har ditt audiogram i arkivet, skulle det ikke være nødvendig med ny test

Standard Questionnaires viagra kaufen preis 25mg/kg body weight of Sildenafil citrateshowing some level of cyto-architectural distortion of the cortical structures(Mag.X400) The kidney sections of animals in group ‘B’ treated with 0..

improve bone mass, muscle mass, strength and frequently1. Lifestyle and psychosocial factors (e.g. partner conflict, canadian viagra.

This results in a decrease of the concentration of cGMP leading to hyperpolarisation of the photoreceptors.In addition, the pharmacokinetics of the active N-desmethyl metabolite were affected by severe renal dysfunction, resulting in a significant increases in AUC and Cmax of about 79% and 200% respectively. cheap cialis.

. Det er nok med en avskrift, der din hørselsterskel blir påført ICSD-audiogrammet.

Datoen som påføres skal imidlertid være ny .

Skriv gjerne denne siden ut, og vis dette til hørselssentralen for informasjon.

Hvor skal jeg sende ICSD-audiogrammet?

Du sender audiogrammet til Norges idrettsforbund og olympiske og Paralympiske komité (NIF), 0840 Oslo . ICSD-audiogrammet kan også skannes og sendes i e-post til Bjørn Røine med adressen broine57(a)gmail.com.

 

Browse this website in: