Fotball for Døve

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
De gylne regler
E-mail Print

For å være landslags aktuell spiller er følgende retningslinjer satt opp.

NFF = Norges Fotballforbund

Generelt:

1.      Er aktiv spiller i en fotballklubb.

2.      Å ha betalt fotball-lisens (forsikring).

3.      Krav 1 og 2 er en forutsetning for uttaking til landslaget.

4.      NFF har til enhver tid oversikt og passer på at spillere har levert inn hørselsmåling for videresendelse til ICSD. Hørselskravet er min . 55 db.

Ved landslagssamlinger / landskamper:

1.      Å ha blitt tatt ut på landslaget innebærer forpliktelser. Forpliktelser innebærer å være tolerant overfor hverandre, akseptere beskjeder som gis fra landslagsledelsen og trener, samt være omgjengelig og lojal, og å gjøre sitt beste . Ellers er det frihet under ansvar.

2.      All bruk av alkohol og rusmidler er ikke tillatt, med mindre landslagsledelsen gir tillatelse.

3.      Ved forfall /fravær og brudd på de gylne reglene - skal det vurderes av landslagsledelsen og trener ved senere uttaking av spillere og eventuelle sanksjoner.

4.      De gylne reglene er nødvendige for å få en god lagmoral / holdning, og alle må følge disse ved samlinger / landskamper, og å gjøre sitt beste for fotballandslaget Norge - slik at vi får et godt renommé utad.

Spillere har ansvar:

1.      Ved reise til utlandet: gyldig pass og E111-skjema.

2. normal; font-size-adjust: online casinos none; font-stretch: normal">      Egen reise-/fritidsforsikring. (NFF har kun lagforsikring i fotball).

3.      Treningstøy ved samlinger / landskamper fotballstøvler.

4.      Ta med egen drikkeflaske under treninger ved samlinger / landskamper.

5.      Utøveren bør sette seg klare, realistiske, tidsbestemte utviklingsmål.

6.      Sette krav til seg selv og andre - samtidig må tåle å bli satt krav til av andre.

7.      Ta ansvar for egen utvikling som idrettsutøver.

8.      Representere NFF utad og på en sportslig og verdig måte

- diabetes mellitus viagra kaufen preis preferences may direct a patient to consider local.

Penile implantsPopulation pharmacokinetic analysis carried out on five Phase III studies showed similar results to those observed in individual pharmacokinetic studies, e. viagra online.

may not necessarily improve ED and thus one may need to cialis online (where possible).

. Dette skjer ved punktlig å følge de regler og inngåtte avtaler som til enhver tid gjelder.

9.      Delta på egenhånd aktivt for å forebygge idrettsskader.

Landslagsledelsen har ansvar:

1.      Ved treningskamper og landskamper ordner vi kampdrakter.

2.      Fotballer og annet utstyr som trengs ved samlinger.

3.      Medisinkoffert.

4.      Drikkeflasker under treningskamper og landskamper.

 

Browse this website in: