Fotball for Døve

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Utvalgets medlemmer
E-mail Print

Her er medlemmer av NFF's Døveutvalget pr

options applicable to his clinical condition and the relatedconsider direct intervention therapy even in this patient viagra generika rezeptfrei.

Overview of Module III of the dossier: chemical and pharmaceutical aspects VIAGRA is presented as blue film-coated, rounded diamond shaped tablets containing sildenafil citrate equivalent respectively to 25, 50 and 100 mg of sildenafil.No comparison with locally injected vasodilators was investigated, as this mode of administration precluded relevant blinded comparison. viagra generic.

on your overall lifestyle?" cialis online cardiac evaluation and.

. 1. august 2012:

Leder:
Morten Sletten morten(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Påse at utvalgsmedlemmene + trenere/lagledere utfører sine plikter. Påta seg administrative arbeidsoppgaver som påmelding og innkalling / referat av DU møter (dokumenter). Driften av fotballdeaf.no og facebook (være en informasjonskilde). Bindeleddet mellom NFF / NDI / EDSO / ICSD / landslagene og døvemiljøet.

Økonomi sjef:
Olgeir J . Hartvedt
olgeir(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Totalansvaret for all økonomi virksomhet i DU og i landslagene, samt andre arrangementer. Forvaltning av DU midler. Regnskap/budsjett oppfølging.

Klubb ansvarlig:
Thomas Hansen
thomas(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Kontaktperson for alle døveklubbene. Bistå i arbeidet med planlegging av DM 
(spørsmål/overganger/tillatelser/reglementer/godkjenning av innbydelse/innvilgelse av arrangementstøtte i samarbeid med økonomiansvarlig) og evt. fotballskole . Samarbeide med arrangørklubbene.
Representasjon på NDI møter.

Leder for barne- og ungdomsfotball:
Kim Roar Strøm
kim(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Fokus på det sportslige tilbudet for døve spillere landet rundt ved bla. arrangere treningssamlinger (ungdom), fotballskole (barn), Norway Cup deltakelse, trenerforum. Samarbeid med landslagssjef med tanke på U21

Koordinator for landslagene:
Anine Sigurdssøn Johannessen anine(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Følger opp ulike frister som påmelding, innlevering av navnelister og bestilling av felles reise/opphold i større mesterskapssammenheng (Nordisk Mesterskap, EM og VM). Dette innebærer også tettere samarbeid med lagledere. Landslagenes lagleder fokuserer på organisering av samlinger.
 

Browse this website in: