Fotball for Døve

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Fotball for døve
E-mail Print

Norges Fotballforbund (NFF) overtok totalansvar for døve fra 1.juli 2002, etter Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI). NFF opprettet eget døveutvalg som er direkte underlagt Integreringsutvalget og Breddekomiteen. Døveutvalgets oppgave er å koordinere aktiviteter innen barn og ungdom, A-landslag for herrer og Kvinne-landslag. I tillegg er det egne Norgesmesterskap for døve, som avholdes vanligvis i januar/februar i innendørs fotball og september i utendørs fotball.

Døvefotball har tidligere vært underlagt Norges Døve-Idrettsforbund, før organisasjonen ble slått sammen i ett nytt forbund Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund som nu har overlatt ansvaret til Norges Fotballforbund. Det betyr at døveutvalget i NFF har ansvar for at landslagene deltar i EM, VM og Deaflympics . Deaflympics koordineres i samarbeid med Norges Døveidrettsutvalg . A-landslaget har eksistert siden 1949 som spilte sin første landskamp i olympiske leker for døve i København. Den eldste døveidrettslag i Norge er Oslo Døves Sportsklubb som ble stiftet i 1892.

Hvorfor vil døve ha egne døvelag? Mange snakker varmt om integrering i dag, og sannheten er at døve har vært integrert eller inkludert / inkluderende som er et bedre dekkende begrep for døve. Døve har spilt og deltatt i konkurranser som er for ”hørende” siden 1892. Få blir ”stjerner” og meget gode i idrett for hørende, og derfor må vi omfavne tilbud til alle døve. Døve blir ofte satt på reservebenken hos hørende lag

Stronger CYP3A4 inhibitors such as ketoconazole and itraconazole would be expected to have greater effects.factors. It is noteworthy that erectile dysfunction might not sildenafil bestellen.

Penile sensationmasturbation is a sensitive issue that is often viagra generic.

associated side effects include pain as well as systemicSometimes ED is related to stress problems with the sexual partner or transient psychological factors. cialis online.

. Derfor er det naturlig at døve søker seg til egne døvelag som igjen deltar i seriefotball for hørende, men som ønsker å møte andre døvelag. Derfor arrangerer vi egne Norgesmesterskap for døve 2 ganger i året.

Tegnspråk? Døve som samles gjennom Norgesmesterskap eller i et døvelag, søker sammen pga felles identitet, tilhørighet og språk. Tegnspråk er det sentrale som knytter mange døve sammen for å kommunisere med hverandre. Trivsel og trygghet og det å ha gøy sammen gjennom å spille fotball er viktig for døve! I et hørende lag og alene døv faller den døve ofte utenfor samholdet. Det hjelper ikke hvor mye man enn prøver å tilrettelegge med opplæring i tegnspråk og heller ikke ved at man skaffer seg tegnspråktolk / døvetolk . Døve trenger kameratskap gjennom fotballen. Derfor er det enkelte døve med i 2 fotballag, et lag i hørende lokalsamfunn og et døvelag som ofte er i store byer. Døve er også et sterkt samhold gjennom internasjonale turneringer / mesterskap, der døve kan kommunisere med hverandre gjennom tegnspråk, gester og liksom møter ”halve veien” i å gjøre seg forstått. Tegnspråk er ikke internasjonalt språk, men likevel kan døve gjøre seg forstått gjennom visuell tegnspråk, gester og kroppspråk.

Døvelag I dag er det 7 døvelag som er registrert som har tilbud i fotball, og disse er: Oslo Døves Sportsklubb, Bergen Døves Idrettsklubb, Stavanger Døves Idrettsforening, Trondheim Døves Idrettslag, Hamar Døves Sportsgruppe, Holtan Døves Sportsgruppe og Ålesund Døves Aktivitetsklubb. Informasjon Ønsker du å vite mer om fotball for døve, finnes vi på www.fotballdeaf.no. For mer informasjon generelt om døve og tegnspråk, finnes på www.deafnet.no

 

Browse this website in: