Prinsippet om internasjonal deltagelse
administrator Nyheter - Døveutvalg
Print

Prinsippet om internasjonal deltagelse

Prinsippet om internasjonal deltagelse (døves landslagene) - hva skjer videre?

IU (inkluderingsutvalg) har på møte i november 2008 vedtatt at de delene av budsjett og planer som angår barne- og ungdomsfotballen (dvs alt som IKKE har med Landslag osv å gjøre) skal støttes. I tillegg ber IU Forbundsstyret om å vedta prinsipper for internasjonal deltagelse, og at det gis bevilgninger i tråd med dette. En avgjørelse her kan integreringskonsulenten ved Anders Krystad på ingen måte forskuttere, men han kan legge ved beslutningsgrunnlag slik det forligger nå, i form av vedtak fra IU

Care Physician sildenafil such as relationship distress, sexual performance concerns,.

. (se under)

Vedtak: IU ønsker at tilskudd fra NFF i sin helhet øremerkes til barne- og ungdomstiltak og Døvemesterskapene. Hvis Forbundsstyret går inn for internasjonal deltagelse, må det gjøres tilleggsbevilgninger fra NFF som da øremerkes døvelandslagenes aktiviteter

DU ser dette med stor bekymring ovenfor døvelandslagene’s fremtid når Forbundsstyret (FS) vurderer internasjonal deltagelse blant funksjonshemmede (gjelder også døve). En slik beslutning blir helt avgjørende for døvelandslagene’s videre skjebne . Hvilke konsekvenser vil dette forekomme blant døvefotballen? 70 % av døve idrettsutøvere i Norge er fotballspiller. Fotball er den eneste og gjenværende lagidrett for døve i Norge. Døvelandslagene utløser rekrutteringsgrunnlag gjennom fotballskole for barna, satsning av juniorlagene på Norway Cup U21, Døvesmesterskap og aktive utøvere Du kan v?re av de som kun gar for de store jackpottene eller du kan v?re av de som gjerne vil ha litt moro hele tiden og som derfor foretrekker norske automater med mange sma gevinster. integrert i hørende lag (seriekamper og andre ordinære konkurranser). Nedleggelse av døvelandslagene vil av stor sannsynligvis føre til et stort forfall blant utøvere og underliggende fotballaktiviteter. Hvorfor finnes det EM, VM og Deaflympics i fotball for døve.

Innspillet av Terje Roel (se vedlegg) angående prinsippet om internasjonal deltagelse for funksjonshemmede var en fin framføring, men innholder tydeligvis mangler på informasjon om døve. Døveidretten ble allerede etablert lenge før handicapidrett. Første Deaflympics startet allerede i 1924 . Av kulturelle og historiske årsaker gjør at behovet for egen døveidrett er stort. Mange døve bor spredt i landet, opplever lite tilhørighet og trenger personlig utvikling gjennom organiserte aktiviteter sammen med andre døve. Norges Døveidrettskomité har utarbeidet en brosjyre om idrett for døve (se vedlegg) som kan være et nyttig og viktig supplement til NFF.