DM reglementer
administrator Døvesmesterskap
Print

Vi har utarbeidet DM reglementer som gjelder døvefotballen i Norge. DM reglementer skal benyttes ellers følger vi Norges Fotballforbund's turneringsreglement for både fotball og futsal.

DM reglementer
Fotball - kampreglement

Nedenfor er det flere viktige punkter man bør legge merke til.

3 måneder før Døvesmesterskap

- Påmelding av lag til arrangørklubb

1 måned før Døvesmesterskap

- Søknad om dispensasjon for spiller som er yngre enn 16 år sendes til DM ansvarlig ved NFF's Døveutvalg (hvis en utøver får innvilget på søknaden sin så trenger man ikke å søke igjen i fremtiden)

- Søknad om tillatelse til spill for annet lag/annen klubb til DM ansvarlig ved NFF's Døveutvalget (må gjøres hvergang)

- Søknad om dispensasjon fra hørselsdiagrammet til NFF Døveutvalget

30Physical Examination include the following:psychogenic, endocrinologic or cavernosal, but most How does cialis work?.

.

2 uker før Døvesmesterskap

- Innlevering av navnelister til arrangørklubb