Fotball for Døve

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
DM reglementer
E-mail Print

Vi har utarbeidet DM reglementer som gjelder døvefotballen i Norge. DM reglementer skal benyttes ellers følger vi Norges Fotballforbund's turneringsreglement for både fotball og futsal.

DM reglementer
Fotball - kampreglement

Nedenfor er det flere viktige punkter man bør legge merke til.

3 måneder før Døvesmesterskap

- Påmelding av lag til arrangørklubb

1 måned før Døvesmesterskap

- Søknad om dispensasjon for spiller som er yngre enn 16 år sendes til DM ansvarlig ved NFF's Døveutvalg (hvis en utøver får innvilget på søknaden sin så trenger man ikke å søke igjen i fremtiden)

- Søknad om tillatelse til spill for annet lag/annen klubb til DM ansvarlig ved NFF's Døveutvalget (må gjøres hvergang)

- Søknad om dispensasjon fra hørselsdiagrammet til NFF Døveutvalget

Det är anmärkningsvärt att erektil dysfunktion kanske inte vara den primära klagomål (och / eller) vara associerad med andra sexuella problem. viagra no prescription degenerativa och atrofiska förändringar (Mag..

Sildenafil har ingen trombocyt antiaggregerande effekt i sig på de vanliga doser.Toxikokinetiska data indikerar att säkerhetsmarginaler med avseende på obundet sildenafil plasmaexponering (AUC) i råtta och hund var 40- respektive 28-faldigt mänsklig exponering. viagra online.

central, inducerare vs.Korset National omfångsundersökning på ED, var gemensamt utförts av landets befolkning och Family Development Board of Malaysia och New England Research Institute från USA 1998. viagra för män.

Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna 'A' som fick 0. viagra receptfritt • ED hos patienter med hjärt-kärlsjukdom, bör identifieras genom rutinmässig förhör i allmän praxis..

EMEA 2005 Effekter på corpus cavernosum: I fenylefrin (PE) precontracted isolerade kanin och human corpus cavernosum remsor, sildenafil förbättrad avkoppling inducerad av elektrisk fältstimulering (EFS).Samadministrering av HIV-proteasinhibitorn ritonavir, som är ahighly hämmare av P450 vid steady state (500 mg två gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade i en 300% (4-faldig) ökning av sildenafil Cmax och en 1000% ( 11-faldig) ökning av sildenafil plasma AUC. cheap viagra.

De primära effektmåtten var svar på frågorna 3 och 4 i denna IIEF frågeformulär som bedömts 'hur ofta föremål kunde penetrera sin partner' och 'hur ofta föremål kunde bibehålla erektion efter penetration'. generic cialis Andra uteslutna patientpopulationer inkluderade de på vissa samtidiga behandlingar (i..

.

2 uker før Døvesmesterskap

- Innlevering av navnelister til arrangørklubb

 

Browse this website in: