Fotball for Døve

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ISCD hørselskrav
E-mail Print

Hørselsgrense for deltakelse i døveidrett:

ICSD (Døveidrettens internasjonale forbund), har fastsatt en grense for hørselstap til 55 db på det beste øret, når det gjelder rett til deltakelse i nasjonal og internasjonal idrett blant døve (deltakelse i Døvesmesterskap og Nordisk er unntatt bestemmelsene). Videre er det ikke tillatt å bruke høreapparat under selve konkurransen

penetration (entering your partner)? generic viagra online for sale (about half.

.

Alle landslagsutøvere må dokumentere graden av sitt hørselstap på et standardisert audiogram for ICSD. Ellers blir det ikke gitt start-tillatelse.

Utfylling av audiogram skjema:

Last ned ICSDs audiogram reglement, audiogram og veiledning for ISCDs audiogram.

Audiogrammet printer du ut, og bestiller Online roulette er basert pa tilfeldigheter – ferdig med det. time hos hørselssentralen. Altså der hvor du tidligere har vært til undersøkelse i forbindelse med nytt høreapparat, o.l. Hvis hørselssentralen fremdeles har ditt audiogram i arkivet, skulle det ikke være nødvendig med ny test. Det er nok med en avskrift, der din hørselsterskel blir påført ICSD-audiogrammet.

Datoen som påføres skal imidlertid være ny .

Skriv gjerne denne siden ut, og vis dette til hørselssentralen for informasjon.

Hvor skal jeg sende ICSD-audiogrammet?

Du sender audiogrammet til Norges idrettsforbund og olympiske og Paralympiske komité (NIF), 0840 Oslo . ICSD-audiogrammet kan også skannes og sendes i e-post til Bjørn Røine med adressen broine57(a)gmail.com.

 

Browse this website in: