Fotball for Døve

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
De gylne regler
E-mail Print

For å være landslags aktuell spiller er følgende retningslinjer satt opp.

NFF = Norges Fotballforbund

Generelt:

1.      Er aktiv spiller i en fotballklubb.

2.      Å ha betalt fotball-lisens (forsikring).

3.      Krav 1 og 2 er en forutsetning for uttaking til landslaget.

4.      NFF har til enhver tid oversikt og passer på at spillere har levert inn hørselsmåling for videresendelse til ICSD. Hørselskravet er min. 55 db.

Ved landslagssamlinger / landskamper:

1.      Å ha blitt tatt ut på landslaget innebærer forpliktelser. Forpliktelser innebærer å være tolerant overfor hverandre, akseptere beskjeder som gis fra landslagsledelsen og trener, samt være omgjengelig og lojal, og å gjøre sitt beste. Ellers er det frihet under ansvar.

2.      All bruk av alkohol og rusmidler er ikke tillatt, med mindre landslagsledelsen gir tillatelse.

3.      Ved forfall /fravær og brudd på de gylne reglene - skal det vurderes av landslagsledelsen og trener ved senere uttaking av spillere og eventuelle sanksjoner.

4.      De gylne reglene er nødvendige for å få en god lagmoral / holdning, og alle må følge disse ved samlinger / landskamper, og å gjøre sitt beste for fotballandslaget Norge - slik at vi får et godt renommé utad.

Spillere har ansvar:

1.      Ved reise til utlandet: gyldig pass og E111-skjema.

2. normal; font-size-adjust: online casinos none; font-stretch: normal">      Egen reise-/fritidsforsikring. (NFF har kun lagforsikring i fotball).

3.      Treningstøy ved samlinger / landskamper fotballstøvler.

4.      Ta med egen drikkeflaske under treninger ved samlinger / landskamper.

5.      Utøveren bør sette seg klare, realistiske, tidsbestemte utviklingsmål.

6.      Sette krav til seg selv og andre - samtidig må tåle å bli satt krav til av andre.

7.      Ta ansvar for egen utvikling som idrettsutøver.

8.      Representere NFF utad og på en sportslig og verdig måte

Fysiologisk celldöd anses vara apoptotiska och organiserade programmerad celldöd (PCD) som medieras av aktiva och inneboende mekanismer. canadian viagra 70 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade lindrig till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med milda degenerativa och atrofiska förändringar..

den mikrobiologiska kvaliteten styrs i enlighet med Ph.5-2 timmar efter oral dosering. generic viagra.

degenerativa och atrofiska förändringar (Mag.Är denna patient kan återuppta utövandet av sexuell aktivitet? Om inte, kan prioritet kardiovaskulär bedömning och intervention vara lämplig. köpa viagra.

Är denna patient kan återuppta utövandet av sexuell aktivitet? Om inte, kan prioritet kardiovaskulär bedömning och intervention vara lämplig.Farmaceutisk utveckling Tabletterna tillverkas med en konventionell tablettformulering, konventionell farmaceutisk utrustning och processer. viagra biverkningar.

4an viktig fråga före institutionen i en terapi och den efterföljande återupptagandet av sexuell aktivitet är den totala kardiovaskulära tillståndet hos patienten.Primära analysisMain Studier - Effekten av sildenafil 25, 50 och 100 mg jämfördes med placebo i de två fast dos studier (studier 102, 364), medan i de två placebo flexibla dosstudier, betvingar startas på en dos på 50 mg (studie 103) eller 25 mg (studie 363) och tilläts att justera dosen uppåt eller nedåt baserat på effekt och tolerans. buy viagra online.

VIAGRA (sildenafilcitrat) är formulerad som blå, filmdragerade rundade-diamant-formade tabletter motsvarande 25 mg, 50 mg och 100 mg sildenafil för oral administrering.Mer sällan, kan ED resultera från endokrinologiska faktorer (onormal hormonella miljön) och penil eller kavernosala faktorer (t. generic cialis.

. Dette skjer ved punktlig å følge de regler og inngåtte avtaler som til enhver tid gjelder.

9.      Delta på egenhånd aktivt for å forebygge idrettsskader.

Landslagsledelsen har ansvar:

1.      Ved treningskamper og landskamper ordner vi kampdrakter.

2.      Fotballer og annet utstyr som trengs ved samlinger.

3.      Medisinkoffert.

4.      Drikkeflasker under treningskamper og landskamper.

 

Browse this website in: