Fotball for Døve

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Utvalgets medlemmer
E-mail Print

Her er medlemmer av NFF's Døveutvalget pr. 1. august 2012:

Leder:
Morten Sletten morten(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Påse at utvalgsmedlemmene + trenere/lagledere utfører sine plikter. Påta seg administrative arbeidsoppgaver som påmelding og innkalling / referat av DU møter (dokumenter). Driften av fotballdeaf.no og facebook (være en informasjonskilde). Bindeleddet mellom NFF / NDI / EDSO / ICSD / landslagene og døvemiljøet.

Økonomi sjef:
Olgeir J. Hartvedt
olgeir(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Totalansvaret for all økonomi virksomhet i DU og i landslagene, samt andre arrangementer. Forvaltning av DU midler. Regnskap/budsjett oppfølging.

Klubb ansvarlig:
Thomas Hansen
thomas(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Kontaktperson for alle døveklubbene. Bistå i arbeidet med planlegging av DM 
(spørsmål/overganger/tillatelser/reglementer/godkjenning av innbydelse/innvilgelse av arrangementstøtte i samarbeid med økonomiansvarlig) og evt. fotballskole

Den eventuella avdrag från dessa resultat är att sekundära metaboliter, vilka är i hög grad ansvariga för terapeutiska eller farmakologiska aktiviteter av medicinalväxter (Perry, 1980), också kan svara för deras toxicitet när dosen missbrukas.Dessutom, eftersom de förväntade plasmakoncentrationerna av sildenafil är mindre än 1 mikroM efter rekommenderade doser, är det osannolikt att sildenafil (eller metaboliten UK-103. viagra.

Det är anmärkningsvärt att erektil dysfunktion kanske inte vara den primära klagomål och / eller vara associerad med andra sexuella problem. viagra 200mg sektionen indikerade en detaljerad kortikal parenkymet och de renala blodkroppar uppträdde som tät rundade strukturer med glomerulus omgiven av en smal Bowmans utrymmen (figur 5) Njurarna av djuren i grupp 'A' som behandlats med 0..

International Index of Erectile Function (IIEF) utvecklades som en kort, tillförlitligt och validerat mått på manlig sexuell funktion, som innehåller 15 frågor som tilldelats till en av fem domäner av sexuella funktionen (erektil funktion, orgasmfunktion, sexuell lust, samlag och övergripande tillfredsställelse); varje fråga skulle kunna besvaras på en 5 eller 6-gradig skala. viagra för män Patienter kan ändra behandlingsinställningar, söka ny information eller vill omvärdera sina nuvarande behandlingsmetoder..

Därför den mikrobiologiska kvaliteten hos produkten bör kontrolleras vid slutet av dess re-testperioden.ED är inte bara ett psykologiskt tillstånd, eller en oundviklig följd av åldrandet, och kommunikation behövs om de bakomliggande medicinska tillstånd som kan resultera i ED. viagra online.

Psykosociala faktorer relaterade till erektil dysfunktion bör undersökas, inklusive särskilda situations omständigheter prestationsångest, natur sexuella relationer, uppgifter om pågående sexuella tekniker, förväntningar, motivation för behandling, och närvaron av specifika oenighet i patientens relation med sin sexpartner.Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero på det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod. viagra canada.

Den aktiva substansen testas, i fast tillstånd och i upplösning, under accelererade betingelser, visar att sildenafil citrate är stabil.Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al. cialis.

. Samarbeide med arrangørklubbene.

Representasjon på NDI møter.

Leder for barne- og ungdomsfotball:
Kim Roar Strøm
kim(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Fokus på det sportslige tilbudet for døve spillere landet rundt ved bla. arrangere treningssamlinger (ungdom), fotballskole (barn), Norway Cup deltakelse, trenerforum. Samarbeid med landslagssjef med tanke på U21

Koordinator for landslagene:
Anine Sigurdssøn Johannessen anine(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Følger opp ulike frister som påmelding, innlevering av navnelister og bestilling av felles reise/opphold i større mesterskapssammenheng (Nordisk Mesterskap, EM og VM). Dette innebærer også tettere samarbeid med lagledere. Landslagenes lagleder fokuserer på organisering av samlinger.
 

Browse this website in: