Fotball for Døve

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Utvalgets medlemmer
E-mail Print

Her er medlemmer av NFF's Døveutvalget pr. 1. august 2012:

Leder:
Morten Sletten morten(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Påse at utvalgsmedlemmene + trenere/lagledere utfører sine plikter. Påta seg administrative arbeidsoppgaver som påmelding og innkalling / referat av DU møter (dokumenter). Driften av fotballdeaf.no og facebook (være en informasjonskilde). Bindeleddet mellom NFF / NDI / EDSO / ICSD / landslagene og døvemiljøet.

Økonomi sjef:
Olgeir J

useful: What is sildenafil citrate? and may be sold over-the-counter (without prescription).

. Hartvedt
olgeir(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Totalansvaret for all økonomi virksomhet i DU og i landslagene, samt andre arrangementer. Forvaltning av DU midler. Regnskap/budsjett oppfølging.

Klubb ansvarlig:
Thomas Hansen
thomas(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Kontaktperson for alle døveklubbene. Bistå i arbeidet med planlegging av DM 
(spørsmål/overganger/tillatelser/reglementer/godkjenning av innbydelse/innvilgelse av arrangementstøtte i samarbeid med økonomiansvarlig) og evt. fotballskole . Samarbeide med arrangørklubbene.
Representasjon på NDI møter.

Leder for barne- og ungdomsfotball:
Kim Roar Strøm
kim(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Fokus på det sportslige tilbudet for døve spillere landet rundt ved bla. arrangere treningssamlinger (ungdom), fotballskole (barn), Norway Cup deltakelse, trenerforum. Samarbeid med landslagssjef med tanke på U21

Koordinator for landslagene:
Anine Sigurdssøn Johannessen anine(a)fotballdeaf.no

 

Funksjon:
Følger opp ulike frister som påmelding, innlevering av navnelister og bestilling av felles reise/opphold i større mesterskapssammenheng (Nordisk Mesterskap, EM og VM). Dette innebærer også tettere samarbeid med lagledere. Landslagenes lagleder fokuserer på organisering av samlinger.
 

Browse this website in: