Fotball for Døve

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Døve fotballklubber i Norge
E-mail Print

Bergen Døves Idrettsklubb, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

Web-site:
E-post:
Leder:
Herrer:
Kvinner:

www.bdik.no
post(a)bdik.no
Cecilie Gudmudsen - cessie9(a)yahoo.no
Arne Nesse - arnnes2(a)hfk.no
Øyvind Rød - oeyvind85(a)hotmail.com


Hamar Døves Idrettslag, v/Johnny Olsen, Johan Hirschgt. 5D, 2316 Hamar

 

Web-site:
E-post:
Leder:
Herrer:

http://www.innlandet-doveforening.com
hamardovesil(a)hotmail.com
Johnny Olsen -
gmargaro(a)online.no
Tore Granum - toregranum(a)gmail.com


Holtan Døves Sportsklubb, v/Ellen Charlotte Ricci, Nedre Gokstadveien 45, 3228 Sandefjord

Web-site:
E-post:
Leder:
Herrer:
Kvinner:

www.vdf.no

Jeanette Cathrine Sagen - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Kjell Ivar Mesics - kimess80(a)hotmail.com


Oslo Døves Sportsklubb, Nedre Voll gate 5, 0158 Oslo

Web-site:
E-post:
Leder:
Herrer:
Kvinner:

www.odsk.no
post(a)odsk.no
David Fraser - david(a)odsk.no
Kim Roar Strøm - Jokerizer satser pa pa blande de moderne elementene til videslots med de klassiske underholdende egenskapene til originale norske norske spilleautomater . kimroar(a)gmail.com
Trude Lillegjærde


Stavanger Døves Idrettsforening, Saudagata

3. viagra canada Detta var ytterligare understödda av ökningen av leverenzymer som erhållits i testgruppen..

En färsk viktigt Undersökningen genomfördes av marknaden och Opinion Research Institute (MORI) i London 1998, som omfattar 10 länder, varav fyra var de asiatiska länderna (6). viagra 200mg Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al..

månader eller hjärtsvikt, instabil angina eller livshotande arytmier under de senaste sex månaderna). köpa viagra Som en följd av distorsion och utvidgning av hepatocyterna och deras central ven, det hematopoetiska leverfunktionen kan ha varit mycket påverkats som ett resultat av sannolik toxisk effekt av Sildenafil citrat..

70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate mild till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med mild. viagra online Före direkt intervention, god medicinsk praxis inser värdet av att förändra påverkbara riskfaktorer, och detta steg ensam kan vara av visst värde i utvalda patienter..

Nackdelarna inkluderar invasiva lokal administration och relativa kostnaden. viagra canada Farmakokinetiken och säkerheten för sildenafil har inte undersökts hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion: denna population är därför kontraindicerad..

Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. cialis online De huvudsakliga effekter i råtta var adaptiva leverförändringar (associerade med sköldkörtel follikulär hypertrofi)..

. 11, 4012 Stavanger

Web-site:
E-post:
Leder:
Herrer:
Kvinner:

www.sdif.net
post(a)sdif.net
Hildegunn Teigen - hi-teig(a)online.no

Kjell Rune Ådneram - actros_1843(a)hotmail.com
Marcus Lid - formel1-gal(a)hotmail.com


Trondheim Døves Idrettslag, Postboks 225 Heimdal, 7474 Trondheim

Web-site:
E-post:
Leder:
Herrer:
Kvinner:

www.tdil.no
trondheimdovesil(a)yahoo.no
Geir Willumsen - geirwillumsem(a)hotmail.com
Tom S. Halvorsen - tom_stian_halvorsen(a)hotmail.com
Lene Rørstad - lenepia6(a)online.no


Ålesund Døves Aktivitetsklubb, v/Jo Arve Furland, Janbakkane, 6230 Sykkylven

 

Web-site:
E-post:
Leder:
Herrer:

www.aadak.net
post(a)aadak.net
Jo Arve Furland - jaffafu(a)gmail.com
Jørn Håvard Iversen - jhiversen(a)adsl.no

 

Browse this website in: